ผู้ชนะในสงคราม

วันที่ 04 กย. พ.ศ.2564

4-9-64-2-b.jpg

ผู้ชนะในสงคราม

ผู้ใด พึงชนะมนุษย์ ๑ ล้าน ในสงคราม

ผู้นั้น หาชื่อว่าเป็นยอดเเห่งชนผู้ชนะในสงครามไม่

ส่วนผู้ใด ชนะตนคนเดียวได้

ผู้นั้นเเล เป็นยอดเเห่งผู้ชนะในสงคราม

ตนนั่นเเล บุคคลชนะเเล้ว ประเสริฐ

ส่วนหมู่สัตว์นอกนี้ บุคคลชนะเเล้ว ไม่ประเสริฐเลย

เพราะเมื่อบุรุษฝึกตนเเล้ว

ประพฤติสำรวมเป็นนิตย์

เทวดา คนธรรพ์ มาร พร้อมทั้งพรหม

พึงทำความชนะของสัตว์เห็นปานนั้น

ให้กลับเเพ้ไม่ได้เลย

ธรรมบท สหัสวรรค ข้อ ๓, ๔ มก. เล่ม ๔๑ หน้า ๔๑๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012185883522034 Mins