ขอพบ

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2563

1-10-63-2-b.jpg

ขอพบ

ท้าวสักกเทวราชปรารถนาจะให้พรเเก่อกิตติดาบสโพธิสัตว์

ท่านท้าวสักกะจอมเทพ  หากท่านจะให้พรเเก่อาตมา

ขอจงให้พรดังนี้  บุคคลพึงเห็นนักปราชญ์  พึงฟังนักปราชญ์

พึงอยู่ร่วมกับนักปราชญ์  พึงกระทำ

เเละพึงชอบใจ  การสนทนาปราศรัยกับนักปราชญ์

 

(สักกะ.) ข้าเเต่ท่านกัสสปะ

เพราะเหตุไร  พระคุณเจ้าจึงชอบใจนักปราชญ์

ขอจงบอกเหตุนั้น

เพราะเหตุไร  พระคุณเจ้าจึงปรารถนาจะเห็นนักปราชญ์

นักปราชญ์เเนะนำสิ่งที่ควรเเนะนำ

ไม่ขวนขวายในกิจที่มิใช่ธุระ

 

นักปราชญ์เเนะนำได้ง่าย

พูดหวังจะให้ดี  ก็ไม่โกรธ

นักปราชญ์ย่อมรู้จักวินัย

การสมาคมกับนักปราชญ์  เป็นความดี

อรรถ. อกิตติจริยา มก. เล่ม ๗๔ หน้า ๔๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011886159578959 Mins