ศีลเหมือนเเผ่นดิน

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2563

2-10-63-2-b.jpg

ศีลเหมือนเเผ่นดิน

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...

การงานที่จะพึงทำด้วยกำลังอย่างใดอย่างหนึ่ง

อันบุคคลทำอยู่  ทั้งหมดนั้น 

อันบุคคลอาศัยเเผ่นดิน

ดำรงอยู่บนเเผ่นดิน  จึงทำได้

การงานที่จะพึงทำด้วยกำลังเหล่านี้

อันบุคคลย่อมกระทำได้ด้วยอาการอย่างนี้  เเม้ฉันใด

ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยู่ในศีลเเล้ว

จึงเจริญอริยมรรค  อันประกอบด้วยองค์ ๘

กระทำให้มากซึ่งอริยมรรค

อันประกอบด้วยองค์ ๘ ฉันนั้นเหมือนกัน

ตติยพลกรณียสูตร มก. เล่ม ๓๐ หน้า ๑๔๒

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0025416851043701 Mins