ที่ระลึกถึง

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2564

2-9-64-2-b.jpg

ที่ระลึกถึง

           ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สถานที่ ๓ ตำบลนี้ ย่อมเป็นที่ระลึกตลอดชีพ แห่งพระราชาผู้เป็นกษัตริย์มุรธาภิเษก

๑. พระราชา...ประสูติ ณ ตำบลใด ตำบลนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีพ

๒. พระราชา...มุรธาภิเษก ณ ตำบลใด ตำบลนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีพ

๓. พระราชา...ทรงผจญสงครามได้ชัยชนะ แล้วยึดสนามรบนั้นไว้ได้ ณ ตำบลใด ตำบลนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีพ

 

           ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สถานที่ ๓ ตำบลนี้ ย่อมเป็นที่ระลึกตลอดชีพ แห่งภิกษุฉันนั้นเหมือนกัน

๑. ภิกษุปลงผมและหนวด ครองผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริยะ (ผู้ไม่มีเรือน) ณ ตำบลใด ตำบลนี้ เป็นที่ระลึกตลอดชีพแห่งภิกษุ

๒. ภิกษุรู้ตามจริงว่า นี่ทุกข์ นี่เหตุเกิดทุกข์ นี่ความดับทุกข์ นี่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ณ ตำบลใด ตำบลนี้ เป็นที่ระลึกตลอดชีพเเห่งภิกษุ (บรรลุเป็นพระโสดาบัน)


๓. ภิกษุกระทำให้แจ้ง เข้าถึงพร้อมซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย ด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองอยู่ในปัจจุบันนี้ ณ ตำบลใด ตำบลนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีพแห่งภิกษุ (บรรลุเป็นพระอรหันต์)

สรณียสูตร มก. เล่ม ๓๔ หน้า ๒๕

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010889331499736 Mins