งามต่างกัน

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2563

งามต่างกัน

สุปปิยปริพาชกกับเหล่าสาวก  เดินตามไปข้างหลัง

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เเละเหล่าพระสาวก

 

สุปปิยปริพาชก ครั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จไป

ด้วยพุทธลีลาอันหาที่เปรียบมิได้  เเละเห็นภิกษุทัั้งหลาย

มีจักษุทอดลง  มีอินทรีย์สงบ  มีใจสงบ  กำลังถวาย

นมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า  ผู้เป็นดั่งดวงจันทร์เพ็ญ

ที่ลอยเด่นอยู่บนนภากาศ  ฉะนั้น  อย่างนี้เเล้ว  ได้เหลียวดู

บริษัทของตน

 

บริษัทปริพาชกนั้น  มากไปด้วยหาบบริขารมิใช่น้อย

มีตั่งเล็กๆ สามง่าม บาตรดินมีสีดังเเววหางนกยูง  กะทอ

เเละคนโทน้ำเป็นต้น  ซึ่งห้อยอยู่ที่ไม้คาน  หาบมาพะรุงพะรัง

ทั้งปากกล้า  กล่าววาจาหาประโยชน์มิได้  มีอาทิอย่างนี้ว่า

มือของคนโน้นงาม  เท้าของคนโน้นงาม  มีวาจาเพ้อเจ้อ

ไม่น่าดู  ไม่น่าเลื่อมใส  ครั้นเห็นดังนั้น  เขาเกิดวิปฎิสาร (ความเดือดร้อนใจ)

 

อรรถ. พรหมชาลสูตร มก. เล่ม ๑๑ หน้า ๑๔๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.036720748742421 Mins