ฟ้าผ่าไม่สะดุ้ง

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2563

ฟ้าผ่าไม่สะดุ้ง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จำพวกนี้ เมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุ้ง คือ

๑.พระภิกษุขีณาสพ

๒.ช้างอาชาไนย (หรือม้าอาชาไนย หรือ สีหมฤคราช เพราะเป็นสัตว์มีมานะ ถือตัวจัด)

บุคคล ๒ จำพวก เมื่อฟ้าผ่าไม่สะดุ้ง มก. เล่ม ๓๓  หน้า ๔๒๓-๔๒๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.026915685335795 Mins