ถวายคนโทน้ำเเละผอบ

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2564

25-5-64-1-b.jpg

ถวายคนโทน้ำเเละผอบ

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายคนโทน้ำเเละผอบ

ในพระพุทธเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้อุดมเเล้ว

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๑๐ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

ในกาลน้้น เราได้รับการคุ้มครองดีเเล้ว ๑

พร้อมพรั่งด้วยสุข ๑

มียศมาก ๑

มีคติ ๑ (การดำเนินชีวิตที่ดี)

ไม่มีความวิบัติ ๑

เป็นสุขุมาลชาติ ๑

เว้นจากจัญไรทั้งปวง ๑

เป็นผู้ได้คุณอันไพบูลย์ ๑

ได้รับการยกย่องนับถืออย่างมั่นคง ๑

ปราศจากความหวาดเสียว ๑

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013213082154592 Mins