ที่ตาย

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2564

14-6-64-3-b.jpg

ที่ตาย

พราหมณ์ชื่ออุปสาฬหก พาบุตรชายไปชี้ที่ที่ตนต้องการจะ

ให้เผาศพตัวเองเมื่อตายเเล้ว ในที่ๆ ไม่ปะปนกับใคร

พระพุทธองค์ทราบเรื่องเข้าจึงทรงระลึกชาติของพราหมณ์

เเล้วตรัสกับเขาว่า

พราหมณ์ชื่อว่าอุปสาฬหกทั้งหลาย

ถูกญาติทั้งหลายเผาเสียในประเทศนี้

ประมาณหมื่นสี่พันชาติเเล้ว

สถานที่อันใครๆ ไม่เคยตายเเล้ว

ย่อมไม่มีในโลก

สัจจะ ๑

ธรรม ๑

อหิงสา ๑ (การไม่เบียดเบียน)

สัญญมะ ๑ (การสำรวมในศีล)

ทมะ ๑ (การฝึกอินทรีย์)

มีอยู่ในบุคคลใด

พระอริยะทั้งหลายย่อมคบหาบุคคลนั้น

คุณชาตินี้เเล ชื่อว่าไม่ตายในโลก

อุปสาฬหกชาดก มก. เล่ม ๕๗ หน้า ๑๐๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012486179669698 Mins