ความต่างของพระพุทธเจ้า

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2563

16-10-63-3-b.jpg

ความต่างของพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มีความต่างกันอยู่ ๕ อย่างคือ

๑. ต่างกันโดยอายุ

๒. ต่างกันโดยความสูง

๓. ต่างกันโดยตระกูล (กษัตริย์ หรือพราหมณ์เท่านั้น)

๔.ต่างกันโดยเวลาที่ใช้ทำความเพียรเพื่อตรัสรู้ธรรม

๕. ต่างกันโดยพุทธรัศมี

อรรถ. มหาปทานสูตร มก. เล่ม ๑๓ หน้า ๙๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016477664311727 Mins