กามฉันทะ

วันที่ 18 มีค. พ.ศ.2564

18-3-64-2-b.jpg

กามฉันทะ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เราไม่เห็นธรรมอื่นสักอย่างหนึ่ง

ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้น เเห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดก็ดี

เป็นเหตุเป็นไป เพื่อความยิ่งใหญ่ขึ้น

เเห่งกามฉันทะที่เกิดเเล้วก็ดี

เหมือนดังสุภนิมิต (นิมิตงามอันชวนกำหนัด) นี้เลย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เมื่อบุคคลทำในใจโดยไม่เเยบคายซึ่งสุภนิมิตเข้า

กามฉันทะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้นด้วย

กามฉันทะที่เกิดขึ้นเเล้ว

ย่อมเป็นไปเพื่อความยิ่งใหญ่ขึ้นด้วย

[ส่วนเหตุที่ไม่ให้กามฉันทะเกิดขึ้น คือ อสุภนิมิต (นิมิตไม่งาม) เเละโยนิโสมนสิการ]

ว่าด้วยเหตุเกิดนิวรณ์ ๕ มก. เล่ม ๓๒ หน้า ๔๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014197369416555 Mins