เมา

วันที่ 17 มีค. พ.ศ.2564

17-3-64-2-b.jpg

เมา

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเมา ๓ นี้ คือ

ความเมาในความหนุ่ม

ความเมาในความไม่มีโรค

ความเมาในชีวิต

ปุถุชนผู้มิได้สดับ ที่เมาในความหนุ่มก็ดี

เมาในความไม่มีโรคก็ดี

เเละเมาในชีวิตก็ดี

ย่อมประพฤติทุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา เเละด้วยใจ

ปุถุชนนั้น ครั้นประพฤติทุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา

เเละด้วยใจเเล้ว

เพราะกายเเตกตายไป

ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก

สุขุมาลสูตร มก. เล่ม ๓๔ หน้า ๑๗๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012337632973989 Mins