หินจมน้ำ

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2564

1-4-64-2-b.jpg

หินจมน้ำ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับนายบ้านนามว่าอสิพันธกบุตร

ดูก่อนนายคามณี..

              เปรียบเหมือนบุรุษโยนหิน ก้อนหนา ใหญ่ ลงในห้วงน้ำลึก หมู่มหาชนพึงมาประชุมกัน เเล้วสวดวิงวอนสรรเสริญ ประนมมือ เดินเวียนรอบหินนั้นว่า ขอจงโผล่ขึ้นเถิดท่านก้อนหิน ขอจงลอยขึ้นเถิดท่านก้อนหิน ขอจงขึ้นบกเถิด ท่านก้อนหิน

               ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ก้อนหินนั้นพึงโผล่ขึ้น พึงลอยขึ้น หรือพึงขึ้นบก เพราะเหตุเเห่งการสวดวิงวอน สรรเสริญ ประนมมือ เดินเวียนรอบของหมู่มหาชนบ้างหรือ

(คาม.) : ไม่ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า

               ดูก่อนนายคามณี ฉันนั้นเหมือนกัน บุรุษคนใดฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ มากไปด้วยอภิชฌา (ความโลภอยากได้ ) มีจิตพยาบาท มีความเห็นผิด หมู่มหาชนพึงมาประชุมกันเเล้ว สวดวิงวอน สรรเสริญ ประนมมือ เดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่า ขอบุรุษนี้เมื่อตายไป จงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็จริง เเต่บุรุษนั้นเมื่อตาย พึงเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก

ภูมกสูตร มก. เล่ม ๒๙ หน้า ๑๙๐

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.055712234973907 Mins