ไฟไหม้

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2563

ไฟไหม้

ครั้งเมื่อเรือนถูกไฟไหม้

เจ้าของขนของสิ่งใดออกได้

ของสิ่งนั้นก็เป็นประโยชน์เเก่เจ้าของ

ส่วนของที่ไม่ได้ขนออก ก็ไหม้อยู่ในนั้น

ฉันเดียวกัน

ครั้นเมื่อโลกอันชรา มรณะ ไหม้อยู่อย่างนี้เเล้ว

ชาวโลกพึงขนออกด้วยการให้ทานเถิด

สิ่งที่ให้เป็นทานไปเเล้ว

จัดว่าได้ขนออกอย่างดีเเล้ว

ความสำรวมทางกาย ทางวาจา ทางใจ อันใดในโลกนี้

คือเมื่อยังเป็นอยู่

บุคคลได้ทำบุญอันใดไว้

บุญอันนั้น

ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขเเก่เขา

ผู้ละโลกนี้ไป

ทุติยชนสูตร มก. เล่ม ๓๔ หน้า ๒๑๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0043181975682576 Mins