ถวายภาชนะเครื่องบริโภค

วันที่ 09 มิย. พ.ศ.2564

9-6-64-1-b.jpg

ถวายภาชนะเครื่องบริโภค

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายภาชนะเครื่องบริโภค

ในพระพุทธเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้อุดมเเล้ว

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๓ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เราย่อมได้ภาชนะทองคำ ภาชนะเเก้วมณี ภาชนะเเก้วผลึก

เเละภาชนะเเก้วทับทิม ๑

ภริยา ทาสชายหญิง พลช้าง พลม้า พลรถ พลเดินเท้า

เเละหญิงมีวัตรยำเกรงนาย ๑

ได้เครื่องบริโภคทุกเวลา ๑

วิชาในบทมนต์ เเละในอาคมต่างๆ เป็นอันมาก

เราย่อมใคร่ครวญศิลปะทั้งปวง ใช้ได้ทุกเวลา

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๔

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.010145747661591 Mins