ไม่รู้ก็เหมือนรู้

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2564

26-4-64-3-b.jpg

ไม่รู้ก็เหมือนรู้

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

รอยนิ้วมือ หรือรอยหัวเเม่มือของช่างไม้

หรือลูกมือของช่างไม้ ย่อมปรากฏที่ด้ามมีดให้เห็น

เเต่ว่าช่างไม้ หรือลูกมือของช่างไม้นั้น หารู้ไม่ว่า

วันนี้ด้ามมีดของเราสึกไปเท่านี้

วานนี้สึกไปเท่านี้

วานซืนนี้สึกไปเท่านี้

มีความรู้เเต่เพียงว่า ด้ามมีดนั้นสึกๆ เเม้ฉันใด

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ภิกษุประกอบเนืองๆ ซึ่งภาวนานุโยคอยู่

ก็ฉันนั้นเหมือนกัน

ถึงเเม้จะไม่มีความรู้อย่างนี้ว่า

วันนี้อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปเท่านี้

วานนี้สิ้นไปเท่านี้

วานซืนนี้สิ้นไปเท่านี้ก็จริง

เเต่เธอก็รู้ว่าสิ้นไปเเล้วๆ

นาวาสูตร มก. เล่ม ๒๗ หน้า ๓๔๙ 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012686848640442 Mins