ต่าง

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2563

ต่าง

คนทั้งสองไม่เสมอกัน

มีที่อยู่เเละความเป็นอยู่ไกลกัน คือ

"คฤหัสถ์" เลี้ยงลูกเมีย

ส่วน "ภิกษุ" ไม่ยึดถือว่าเป็นของเรา มีวัตรงาม

คฤหัสถ์ไม่สำรวม เพราะบั่นรอนสัตว์อื่น

ภิกษุเป็นมุนี  สำรวมเป็นนิตย์  รักษาสัตว์มีชีวิตไว้

นกยูงมีสร้อยคอเขียว  บินไปในอากาศ

ยังสู้ความเร็วของหงส์ไม่ได้ในกาลไหนๆ ฉันใด

คฤหัสถ์ทำตามภิกษุผู้เป็นมุนี

สงัดเงียบ  เพ่งอยู่ในป่าไม่ได้  ฉันนัั้น

 

มุนิสูตร มก. เล่ม ๔๖ หน้า ๕๐๔

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0072564999262492 Mins