ตายเเล้ว

วันที่ 13 ตค. พ.ศ.2563

13-10-63--1-b.jpg

ตายเเล้ว

คาถาของรุกขเทวดาโพธิสัตว์

ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย
ความประมาท เป็นทางเเห่งความตาย
ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตาย
คนประมาท เป็นเหมือนคนตายเเล้ว
เพราะมัวเมา จึงเกิดความประมาท
เพราะประมาท จึงเกิดความเสื่อม
เเละเพราะความเสื่อม จึงเกิดโทษ
ดูก่อนท่านผู้มีภาระครอบครองรัฐ
อย่าประมาทเลย
เพราะกษัตริย์เป็นอันมาก
หากมีความประมาท
ต้องเสื่อมทั้งประโยชน์
เสื่อมทั้งเเว่นเเคว้น
อนึ่ง ชาวบ้านประมาท ก็เสื่อมจากบ้าน
บรรพชิตประมาท
ก็เสื่อมจากอนาคาริยวิสัย (วิสัยของผู้ไม่ครองเรือน)

ภัณฑุติณฑุกชาดก มก. เล่ม ๖๑ หน้า ๕๑๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.02709455092748 Mins