ถวายกุญเเจ

วันที่ 28 พค. พ.ศ.2564

28-5-64-1-b.jpg

ถวายกุญเเจ

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายลูกกุญเเจ

ในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมได้ลูกกุญเเจ คือ ญาณ

อันเป็นเครื่องเปิดทวารธรรม

เราได้ถวายเเม่กุญเเจ

ในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๒ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพ เป็นผู้มีความโกรธน้อย ๑

ไม่มีความคับเเค้นใจ ๑

ปิลินทวัจฉเถรปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๖

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00080130100250244 Mins