กลิ่น

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2563

29-9-63-1-b.jpg

กลิ่น

กลิ่นดอกไม้  ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้

กลิ่นจันน์หรือกลิ่นกฤษณา

เเละกลัมพัก (ไม้เนื้อหอมอย่างดี) ก็ฟุ้งไปไม่ได้

เเต่กลิ่นของสัตบุรุษ ฟุ้งไปทวนลมได้

เพราะสัตบุรุษ ย่อมฟุ้งขจรไปตลอดทุกทิศ

กลิ่นจันทน์ก็ดี

เเม้กลิ่นกฤษณาก็ดี

กลิ่นอุบลก็ดี

กลิ่นดอกมะลิก็ดี

กลิ่นศีลเป็นเยี่ยม

กว่าคันธชาตทั้งหลายนั่น

เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ ธรรมบท มก. เล่ม ๔๑ หน้า ๑๑๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010129491488139 Mins