เลื่อมใส

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2564

2-7-64-1-b.jpg

 เลื่อมใส

เหตุเเห่งความเลื่อมใสของบุคคล ๔ จำพวก

๑. รูปัปมาณิกา (เลื่อมใสในรูป)

๒. โฆสัปปมาณิกา (เลื่อมใสในเสียง)

๓. ลูขัปปมาณิกา (เลื่อมใสในการปฎิบัติเศร้าหมอง)

๔. ธัมมัปปมาณิกา (เลื่อมใสในธรรม)

รูปสูตร มก. เล่ม ๓๕ หน้า ๒๑๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.031964286168416 Mins