สุขหนอ

วันที่ 20 ตค. พ.ศ.2564

20-10-64-1-b.jpg

สุขหนอ

ภาษิตของพระภัททิยเถระ

พระพุทธเจ้าข้า

เมื่อก่อนข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าเเผ่นดิน

เเม้ภายในพระราชวัง ก็ได้จัดการรักษาไว้อย่างเรียบร้อย

เเม้ภายนอกพระราชวัง ก็ได้จัดการรักษาไว้อย่างเข้มเเข็ง

เเม้ภายในพระนคร ก็ได้จัดการรักษาไว้เรียบร้อย

เเม้ภายนอกพระนคร ก็ได้จัดการรักษาไว้อย่างเข้มเเข็ง

เเม้ภายในชนบท ก็ได้จัดการรักษาไว้เรียบร้อย

เเม้ภายนอกชนบท ก็ได้จัดการรักษาไว้อย่างมั่นคง 

พระพุทธเจ้าข้า

ข้าพระพุทธเจ้านั้น

เเม้เป็นผู้อันเขาทั้งหลายรักษาคุ้มครองเเล้วอย่างนี้

ก็ยังกลัว ยังหวั่น ยังหวาด ยังสะดุ้งอยู่

เเต่บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าไปสู่ป่าก็ดี

ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี

ลำพังผู้เดียวก็ไม่กลัว ไม่หวั่น ไม่หวาด ไม่สะดุ้ง

ขวนขวายน้อย มีขนอันราบเรียบ เป็นอยู่ด้วยปัจจัย ๔

ที่ผู้อื่นให้ มีใจดุจมฤคอยู่

ข้าพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์นี้เเล

ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี

จึงเปล่งอุทานเนืองๆ ว่า สุขหนอ สุขหนอ

วินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๙ หน้า ๒๗๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0025014360745748 Mins