เสียงมหาพรหม

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2564

18-5-64--3-b.jpg

เสียงมหาพรหม

เสียงของมหาพรหม ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ

๑. แจ่มใส

๒. ชัดเจน

๓. นุ่มนวล

๔. น่าฟัง

๕. กลมกล่อม

๖. ไม่พร่า

๗. ลึก

๘. มีกังวาน

ชนวสภสูตร มก. เล่ม ๑๓ หน้า ๕๓๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.022542464733124 Mins