ถวายผ้าอังสะ

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2564

12-5-64-3-b.jpg

ถวายผ้าอังสะ

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายผ้าอังสะ

ในพระชินเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมได้อานิสงส์ ๓ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เราย่อมได้ความหนักในพระสัทธรรม ๑

ย่อมระลึกถึงภพที่สองได้ ๑

เป็นผู้มีฉวีวรรณงามในที่ทั้งปวง ๑

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0048470139503479 Mins