ถวายข้าวเเละน้ำ

วันที่ 24 เมย. พ.ศ.2564

24-4-64-2-b.jpg

ถวายข้าวเเละน้ำ

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายข้าวเเละน้ำ

ในพระพุทธเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้อุดมเเล้ว

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๑๐ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เราเป็นผู้มีอายุยืน ๑

มีกำลัง ๑

เป็นนักปราชญ์ ๑

มีวรรณะ ๑

มียศ ๑

มีสุข ๑

เป็นผู้ได้ข้าว ๑

น้ำ ๑

เป็นคนกล้า ๑

มีญาณรู้ทั่ว ๑

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๙๐๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013374749819438 Mins