คนมองคน

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2564

25-4-64-1-b.jpg

..คนมองคน..

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับวัสสการพราหมณ์

ข้อที่อสัตบุรุษจะพึงรู้อสัตบุรุษด้วยกัน ว่าท่านผู้นี้เป็น

อสัตบุรุษ ดังนี้ไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาสที่จะเป็นได้เลย

เเม้ข้อที่อสัตบุรุษจะพึงรู้สัตบุรุษว่าท่านผู้นี้เป็นสัตบุรุษดังนี้

ก็ไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาสจะพึงเป็นได้

ข้อที่สัตบุรุษพึงรู้สัตบุรุษด้วยกัน ว่าท่านผู้นี้เป็นสัตบุรุษดังนี้

เป็นฐานะ เป็นโอกาสที่มีได้

เเม้ข้อที่สัตบุรุษพึงรู้อสัตบุรุษ ว่าท่านผู้นี้เป็นอสัตบุรุษ ดังนี้

ก็เป็นฐานะ เป็นโอกาสที่มีได้

วัสสการสูตร มก. เล่ม ๓๕ หน้า ๔๕๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010754346847534 Mins