ตามลำดับ

วันที่ 21 เมย. พ.ศ.2564

21-4-64-1-b.jpg

ตามลำดับ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็การตั้งอยู่ในอรหัตผล ย่อมมีได้

ด้วยการศึกษาโดยลำดับ ด้วยการทำโดยลำดับ

ด้วยความปฎิบัติโดยลำดับอย่างไร

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

กุลบุตรในธรรมวินัยนี้

เกิดศรัทธาเเล้วย่อมเข้าไปใกล้

เมื่อเข้าไปใกล้ ย่อมนั่งใกล้

เมื่อนั่งใกล้ ย่อมเงี่ยโสตลง

เมื่อเงี่ยโสตลงเเล้ว ย่อมฟังธรรม

ครั้นฟังธรรม ย่อมทรงจำธรรมไว้

ย่อมพิจารณาเนื้อความเเห่งธรรมที่ทรงจำไว้เเล้ว

เมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่

ธรรมทั้งหลายย่อมทนได้ซึ่งความพินิจ

เมื่อธรรมทนความพินิจได้อยู่ ฉันทะ (ความยินดี) ย่อมเกิด

เมื่อเกิดฉันทะเเล้ว ย่อมอุตสาหะ

ครั้นอุตสาหะเเล้ว ย่อมไตร่ตรอง

ครั้นไตร่ตรองเเล้ว ย่อมตั้งความเพียร

เมื่อมีตนส่งไป ย่อมทำให้เเจ้งชัดซึ่งบรมสัจจะด้วยกาย

เเละย่อมเเทงตลอด เห็นเเจ้งบรมสัจจะนั้นด้วยปัญญา

กีฏาคิริสูตร มก. เล่ม ๒๐ หน้า ๔๒๘

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01473198334376 Mins