เสนาสนวัตร : ตัวเรากับเสนาสนภายนอก-ภายใน-วัตร

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2563

 

เสนาสนวัตร : ตัวเรากับเสนาสนภายนอก-ภายใน-วัตร

 

เสนาสนภายนอก

วัตถุไม่เคลื่อนที่

วัตถุเคลื่อนที่

-วิหาร

-ผ้าปูนั่ง/นอน

-ซุ้มน้ำ

-ฟูก หมอน

-วัจจกุฎี

-เตียง ตั่ง

-ทางเดิน

-โต๊ะ เก้าอี้

-ดิน ฟ้า อากาศ

-เขียงรองขาเตียง

-พื้นที่บริเวณ

-กระโถน พนักอิง

-ภูมิประเทศ

-เครื่องลาด

-ต้นไม้

-บาตร

-โรงไฟ

-คอมพิวเตอร์

-โรงฉัน

-กระเป๋า

ฯลฯ

-เเว่นตา

 

-ปากกา

 

-จักรยาน

 

-รถยนต์

 

ฯลฯ

 

เสนาสนภายใน

-บุคคลที่อยู่ร่วมกัน

-เพื่อนสหธรรมมิก

-พระเถระผู้มีพรรษากาล

-พระธรรมกถึก

-สัตว์มีชีวิตต่างๆ

 

เสนาสนวัตร

มีเเบบเเผนความประพฤติตามพระธรรมวินัยเเละกฎหมายบ้านเมืองที่เราต้องปฎิบัติเพื่อให้ใจใสเป็นนิจ

๑) ตระหนักรู้หน้าที่-การงาน-สิทธิที่ตนพึงปฎิบัติต่อเสนาสนภายใน

๒) ดูเเลรักษา ความสะอาด จัดระเบียบเสนาสนภายนอกเพื่อให้เป็นวัดเหมาะเเก่การบรรลุธรรม

๓) ประพฤติมั่นในวัตรที่ทรงบัญญัติเพื่อฝึกตนให้มีคุณสมบัติ ๕  พร้อมบรรลุธรรม

 

เสนาสนวัตร : การอยู่ร่วมกัน

 

๑.สะอาดระเบียบภายนอก : วัตถุ

ฝึกทำความสะอาด จัดระเบียบปัจจัย ๔  เเละสิ่งของเครื่องใช้ทั้งส่วนตน  ส่วนรวมเป็นนิจ  เพื่อร่วมเป็นเจ้าของวัดเเละให้วัดมีลักษณะเหมาะเเก่การบรรลุธรรม

๒.สะอาดระเบียบภายใน : บุคคล

-ฝึกเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันเเละกัน

-ฝึกเอาใจเขามาใส่ใจเรา

-ฝึกเคารพให้เกียรติกันเเละกัน

-ฝึกให้กล้าตักเตือนกันด้วยจิตเมตตา

-ประพฤติมั่นในวัตรที่ทรงบัญญัติ

๓.ตนเองสะอาดระเบียบ : ระเบียบปฎิบัติ

-ฝึกทำความสะอาด จัดระเบียบปัจจัย ๔  เเละสิ่งของส่วนตัว ด้วยความสำรวมเป็นนิจ

-ฝึกความประพฤติกาย วาจา ใจ ตรงตาม อปัณณกธรรม คือ มีอินทรียสังวร  รู้ประมาณในอาหาร  ปรารภความเพียร 

-ประพฤติมั่นในวัตรที่ทรงบัญญัติ

 

 

 

จากหนังสือ กวาดวัด กวาดใจ ไปนิพพาน  "เสนาสนวัตร"

โดย คุณครูไม่เล็ก

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.000914200146993 Mins