ยิ่งมืดก็ยิ่งดึก

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2563

ยิ่งมืดก็ยิ่งดึก

ยิ่งดึกก็ยิ่งใกล้สว่าง

ไม่ช้าความสว่างก็จะมาเอง

ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011936016877492 Mins