พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2565

23.jpg

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงสรุปชีวิตของพระองค์ว่า
ไม่มีอะไรที่ยิ่งกว่าพระนิพพาน
ควรแสวงหานิพพานอันเป็นเยี่ยม
จึงได้สละทรัพย์ทุกอย่าง
อวัยวะ แม้กระทั่งชีวิต
เพื่อที่จะให้เข้าถึงธรรมภายใน
เข้าถึงดวงธรรม เข้าถึงกายในกายภายใน
เข้าถึงความจริงของชีวิต
เราต้องดูท่านเป็นต้นแบบ

-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010760505994161 Mins