การสร้างบารมีในโลกนี้

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2565

119.jpg

การสร้างบารมีในโลกนี้
จะมีการชิงช่วงช่วงชิงกัน
อยู่ตลอดเวลา
ระหว่างกุศลกับอกุศล
ระหว่างความตระหนี่
กับการสละออก

-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010790506998698 Mins