อานิสงส์การบวช

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2563

14-11-63--1b.jpg

อานิสงส์การบวช

" วัตถุประสงค์ของการบวช มีเพียงประการเดียว 
 คือ ทำพระนิพพานให้แจ้ง
ไม่ว่าจะบวชสั้น  บวชยาว 
หรือแม้บวชเพียงวันเดียวก็ตาม  

การบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง  
และตั้งใจทำอย่างนั้นจริง ๆ จึงจะได้ชื่อว่า..
เป็นเนื้อนาบุญ  เป็นอายุพระศาสนา 
ถูกวัตถุประสงค์ ของการบวช

บวชอย่างนี้จึงจะมีอานิสงส์มากถึง ๖๔ กัป 
คือ จะเกิดกี่ครั้งก็แล้วแต่จะปิดประตูอบาย  
ไม่ต้องไปมหานรกสำหรับตัวเองถึง ๖๔ กัป
โยมพ่อโยมแม่ก็ได้ครึ่งหนึ่ง ๓๒ กัป  
ผู้มาอนุโมทนาลดหย่อนลงไปตามส่วน

แต่ถ้าบวชหลาย ๆ รูปก็คูณไปเรื่อย ๆ 
แล้วแต่ว่าใครปลื้มมาก ปลื้มน้อย  
นี่ก็เป็นวัตถุประสงค์และอานิสงส์การบวชโดยย่อ "

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่ 
 ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.10608961582184 Mins