ตักบาตรเทโว

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2563

2-10-63-7b.jpg
ประเพณีตักบาตรเทโว ทำบุญร่วมกันในวันออกพรรษา

                    “ประเพณีตักบาตรเทโว” เป็นประเพณีเกี่ยวเนื่องกับวันออกพรรษาที่สืบทอดกันมายาวนาน เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากพระองค์ประทับจำพรรษาเพื่อเทศนาโปรดพระนางสิริมหามายา พระมารดาที่สิ้นพระชนม์ไปจุติอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต ประเพณีตักบาตรเทโวเป็นประเพณีที่จัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย พุทธศาสนิกชนจะรับศีล ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และตั้งริ้วขบวนสวยงามเพื่อตักบาตร อาหารที่นำมาตักบาตรนอกเหนือจากอาหารคาวหวานยังมี “ข้าวต้มลูกโยน” สันนิษฐานว่าในอดีตกาลผู้คนรอใส่บาตรกันเป็นจำนวนมากและเข้าไม่ถึงพระได้จึงใช้ข้าวห่อหรือปั้นโยนลงในบาตรนั่นเอง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012102166811625 Mins