วันมาฆบูชา

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2564

26-2-64-1-b.jpg

วันมาฆบูชา

เพ็ญเดือนสามมาฆปูรมี

จันทร์กระจ่างขับราตรีให้ไสว

สองพันกว่าพรรษาตราตรึงใจ

ประชุมสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ เวฬุพน

พระบรมศาสดาสง่ายิ่ง

สนิทนิ่งกลางใจไร้สับสน

แวดล้อมด้วยอริยสงฆ์ทั้งมณฑล

นบพระบาทด้วยกมลพันกว่าองค์

ยามสายัณห์ตะวันคล้อยละลอยเลื่อน

รวมตนไร้ใครป่าวเตือนทั้งหมู่สงฆ์

พันสองร้อยห้าสิบอรหันต์องค์

ล้วนดำรงเอหิภิกขุอุปสัมปทา

พระจอมไตรชัยมงคลล้นเลอเลิศ

ประกาศทางสายประเสริฐในศาสนา

อุดมการณ์หลักการแห่งวิชชา

และวิธีเผยธรรมาให้แผ่ไป

อัศจรรย์หนอใจยามได้นึก

ได้รำลึกถึงวันอันไสว

จาตุรงคสันนิบาตองอาจใจ

คือวันชัยแห่งพระชนะมาร

สรวมชีวิตจิตใจใสกระจ่าง

ไปกราบกรานผู้นำทางอันไพศาล

องค์สัมมาสัมพุทธทศพลญาณ

และอรหันต์พุทธกาลพันกว่าองค์

สร้างกุศลทานศีลภาวนาล้ำ

เป็นมาลาบูชาธรรมพุทธและสงฆ์

จงศาสนาถาวรสถิตคง

ยิ่งยืนยั้งยั่งยืนยงให้ยลยิน

ขอประดาสานุศิษย์พระกายแก้ว

พร้อมมงคลประเสริฐแล้วสมถวิล

ได้ถึงธรรมผ่องผุดเป็นอาจิณ

โลกสุขสันต์ทั่วฟ้าดินนิจนิรันดร์ฯ

แล้วเราจะพบกันอีกครั้ง

-กวีวรรณ-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015211304028829 Mins