สวัสดีปีใหม่ไทย พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 15 เมย. พ.ศ.2565

%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.jpg

สวัสดีปีใหม่ไทย พ.ศ. ๒๕๖๕
 
               "วันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ของชาวไทย  นักสร้างบารมีก็ยังต้องทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตเหมือนเดิม คือการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เพราะ ๓ สิ่งนี้เสมือน น้ำทิพย์ชโลมทั้งกาย วาจาและใจ ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีความสุขตลอดไป" 

เจริญพร…
พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A265_2.jpg

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011186997095744 Mins