วันครูเเห่งชาติ

วันที่ 16 มค. พ.ศ.2564

teacher%20day.jpg

วันครูเเห่งชาติ

            วันนี้เป็นวันครูเเห่งชาติ  โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม 2564  ให้กับครู  ความว่า "ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรมประจำชาติ"

ธรรมะสำหรับหน้าที่ระหว่างครูกับลูกศิษย์ ในทิศ ๖ ดังนี้
๑. ปุรัตถิมทิศ คือทิศเบื้องหน้า มารดาบิดา.
๒. ทักขิณทิศ คือทิศเบื้องขวา ครูอาจารย์.
๓. ปัจฉิมทิศ คือทิศเบื้องหลัง บุตรภรรยา.
๔. อุตตรทิศ คือทิศเบื้องซ้าย มิตร.
๕. เหฏฐิมทิศ คือทิศเบื้องต่ำ บ่าว.
๖. อุปริมทิศ คือทิศเบื้องต้น สมณพราหมณ์.
ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๓.

             ขยายความ ทิศที่ 2 เรียกว่า ทักขิณทิศ ทิศเบื้องขวา คือทิศใต้  ได้แก่ ครูอาจารย์ เพราะเป็นทักขิไณยบุคคล ควรแก่การบูชา ท่านอธิบายความหมายของทิศนี้ว่า
     
ก. ศิษย์พึงบำรุงครูอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวา ดังนี้
     
1. ลุกขึ้นต้อนรับ
2. เข้าไปหา
3. ใฝ่ใจเรียน 
4. ปรนนิบัติ
5. เรียนศิลปวิทยาโดยความเคารพ 
     
ข. ครูอาจารย์ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ ดังนี้
     
1. ฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดี
2. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
3. สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง
4. ยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะ
5. ช่วยคุ้มครอง เป็นที่พึ่งพำนักในทิศทั้งหลาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014631509780884 Mins