การจับผิด ทำให้ใจขุ่นมัว 

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2563

8-10-63--6-b.jpg

การจับผิด ทำให้ใจขุ่นมัว

              การจับผิดแล้วใจจะไม่ขุ่นมัวนี่ยาก แต่ว่าการมองข้อบกพร่องแล้วเอามาแก้ไข นั่นคือสิ่งที่ต้องการ 

              จับผิดกับมองหาข้อบกพร่องไม่เหมือนกันนะ

             จับผิดเพื่อจะซ้ำเติม หาข้อบกพร่องเพื่อจะแก้ไข ทั้งสองอย่างอย่าเอามาปนกันนะลูก 

             อย่างการติกัน กับการเตือนกัน เตือนเพราะเห็นข้อบกพร่อง ส่วนติเพราะเห็นความผิด แล้วจะเอาไปซ้ำเติมเขา อย่างนี้ไม่เอา ระวังให้ดีก็แล้วกันนะลูก

๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
หลวงพ่อทัตตชีโว

 Total Execution Time: 0.016622932751973 Mins