"ทำอะไร วัตถุประสงค์ต้องชัด!"

วันที่ 13 ตค. พ.ศ.2563

13-10-63--5-b.jpg

"ทำอะไร วัตถุประสงค์ต้องชัด!"

                สิ่งที่ต้องฝึกให้เป็นนิสัยต่อไปข้างหน้า คือ จะหยิบจะทำอะไร ในเรื่องอะไรก็ตาม ต้องตอบวัตถุประสงค์ในการทำให้ชัด 

                ถ้าตอบไม่ได้ อย่าไปทำ เพราะทำแล้วเดี๋ยวเป๋ ทำแล้วจะถูกใจใคร ไม่ถูกใจใคร โดนวิจารณ์แล้วไม่จบถ้าวัตถุประสงค์ไม่ชัด

๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
หลวงพ่อทัตตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00076233545939128 Mins