การทำสมาธิ คือการเซ็ตซีโร่ใจ 

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2563

14-10-63--5b.jpg

" การทำสมาธิ คือการเซ็ตซีโร่ใจ " 

              ความชั่วมาจากโลภะ(ความโลภ) โทสะ(ความโกรธ) และโมหะ(ความหลง) 

              แต่ว่าความดีเริ่มตรงอโลภะ(ไม่โลภ) อโทสะ(ไม่โกรธ) อโมหะ(ไม่หลง) คือ การไม่อยากจะได้ของใคร ไม่อยากโกรธหรือไม่ทำร้ายใคร และไม่ว่าทำอะไรก็ตาม สอบหาเหตุหาผล จะทำอะไรต่างๆ ก็ทำด้วยเหตุด้วยผล

              ซึ่งการทำใจให้อโลภะ อโทสะ และอโมหะนั้น สิ่งเหล่านี้เรียกว่า เซ็ตซีโร่

               การจะเซ็ตซีโร่ได้ คือ การทำใจให้หยุดคิดเสียก่อน หยุดที่จะฟุ้งซ่านเสียก่อน 

              ใจที่หยุดคิดได้นั้นคือ ใจอยู่ที่ศูนย์กลางกาย มีอีกชื่อหนึ่งว่า “ ใจหยุดใจนิ่ง ” หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “ สมาธิ ”

๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
หลวงพ่อทัตตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.032188884417216 Mins