เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

วันที่ 27 ตค. พ.ศ.2563

เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

                   เราคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า " เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว" ซึ่งหมายความถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากจุดเล็ก ๆ แต่กลับส่งผลสะเทือนในวงกว้าง จนก่อให้เกิดเหตุการณ์สำคัญหรือเรื่องราวใหญ่โตอย่างที่คาดไม่ถึง ซึ่งคำกล่าวนี้ มักจะถูกใช้ในเชิงลบ เพื่อแสดงถึง

                   ผลกระทบที่ชีวิตและสรรพสิ่งมีต่อกัน แต่เรื่องราวที่นำมาฝากครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์เชิงบวกที่มีพลานุภาพน่าอัศจรรย์

20230-1.jpg

                   ดังเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมศาสดาเอกของโลก จุดเริ่มต้นแห่งการบังเกิดขึ้นของพระองค์มาจากการที่ชายหนุ่มธรรมดาสามัญผู้หนึ่งได้เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อโลกและชีวิต

                  ครั้งนั้น พระองค์เสวยพระชาติเป็นมานพหนุ่ม ท่านพามารดาเดินทางไปค้าขายทางทะเลโดยเรือสำเภา แต่แล้ววันหนึ่งได้เกิดพายุหนักจนเรืออับปาง มานพหนุ่มจึงแบกมารดาไว้บนหลังว่ายน้ำอยู่กลางมหาสมุทรตลอด 7 วัน 7 คืนท่ามกลางคลื่นลมที่โหมกระหน่ำ

                  ความหนาวเหน็บทรมาน ความยากเข็ญทำให้ท่านได้ตระหนักว่า ชีวิตในสังสารวัฏ คือการแหวกว่ายในมหาสมุทรแห่งความทุกข์ ท่านจึงตั้งความปรารถนาที่จะเป็นผู้ค้นพบทางพ้นทุกข์ และหากค้นพบแล้วก็จะนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ด้วย

                   ด้วยแรงบันดาลใจนั้น ท่านสามารถรวบรวมกำลังว่ายน้ำเข้าหาฝั่ง รักษาชีวิตของท่านและมารดาไว้ได้ และนับจากนั้นท่านได้สร้างบารมีต่อเนื่องมาทุกภพทุกชาติ เป็นเวลายาวนานหลายอสงไขยกัปจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

                  ตั้งแต่พุทธกาลนับเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สร้างคุณูปการต่อชาวโลกมากมาย การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนับเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่สะเทือนโลกทีเดียว ซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไป

                  เหตุการณ์นี้ มีจุดเริ่มต้นจากการที่มานพหนุ่มเห็นถึงความทุกข์ จึงคิดที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเอง จากหนึ่งความคิดของหนึ่งชีวิตได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมหาศาล

20230-2.jpg

พระเจ้าอโศกมหาราช

                   เหตุการณ์พลิกชีวิตของพระเจ้าอโศกมหาราชก็เช่นกัน แต่เดิมนั้นพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นพระราชาผู้กระหายสงคราม เพราะพระองค์ต้องรบทัพจับศึกทั้งภายในและภายนอกประเทศกว่าจะได้ขึ้นครองราชย์ แม้ครองราชย์แล้วพระองค์ก็ยังขยายอำนาจยกทัพไปตีแว่นแคว้นต่าง ๆ จนราบคาบ ได้รับชัยชนะท่ามกลางซากศพ เลือดเนื้อและชีวิตสุดจะนับจะประมาณ

                  วันหนึ่งขณะที่พระองค์มองผ่านหน้าต่างพระราชวังออกไป เห็นสามเณรรูปหนึ่งคือ สามเณรนิโครธซึ่งมีอายุเพียง 7 ปี กำลังเดินบิณฑบาตด้วยอาการสงบน่าเลื่อมใสยิ่งนัก พระองค์จึงบังเกิดความสนใจในพระพุทธศาสนา

                  กระทั่งได้ทรงศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้ง จึงทรงตั้งปณิธานว่า พระองค์จะวางดาบเลิกการสู้รบเข่นฆ่าหันมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเผยแผ่ให้กว้างไกลไปทั่วโลก ซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงมุ่งมั่นทุ่มเท ทำในสิ่งที่ตั้งปณิธานไว้ทุกประการ

                   พระพุทธศาสนาจึงได้เจริญแผ่ไพศาลทั่วทั้งประเทศอินเดีย จากนั้นพระองค์ได้ส่งสมณทูตไปเผยแผ่ธรรมะยังดินแดนต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นเก้าสาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การส่งพระโสณะและพระอุตตระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิทำให้พระพุทธศาสนาได้ปักหลักลงในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงอย่างมั่นคงยาวนานกว่า 2,000 ปีจนถึงปัจจุบัน

20230-3.jpg

                    จะเห็นได้ว่า ความสงบสำรวมขณะเดินบิณฑบาตของสามเณรนิโครธ ได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นคลื่นแห่งความสุขที่สามารถดลใจพระเจ้าอโศกมหาราชให้ชุ่มเย็น และจวบจนถึงปัจจุบัน คลื่นแห่งความสุขนั้น ก็ยังไม่เคยขาดสาย

                    เราทุกคนก็ล้วนสามารถเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวได้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านบวก หรือด้านลบก็ตาม แต่ในเมื่อเราเกิดมาเพื่อสร้างความดี เราต้องไม่ประมาทในทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งต้องตระหนักด้วยว่า เรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ ในทุกจังหวะของชีวิต

                   ดังเรื่องหนึ่งที่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2543 วันหนึ่งอาตมภาพเดินผ่านชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้พบน้องคนหนึ่งซึ่งเรียนจบจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขามาเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานวัดได้ปีหนึ่งแล้วถึงเวลาจะต้องกลับออกไปเริ่มต้นชีวิตการทำงานทางโลก

                   เพราะขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ไว้เพียงปีเดียว แต่ใจของเขานั้นรักงานการสร้างบารมีอย่างมาก ครั้งนั้นอาตมภาพได้ลองถามเขาดูว่า ถ้าเขาไปช่วยงานวัดสาขาในต่างประเทศ และเรียนต่อไปด้วย คุณพ่อคุณแม่จะว่าอย่างไร

                    เขาก็กลับไปปรึกษาทางบ้าน คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าลูกมีความประพฤติดี ตั้งใจจริงที่จะทำงานพระศาสนา และศึกษาต่อ แต่ด้วยความเป็นห่วงลูก ท่านจึงขอมาพบกับอาตมภาพก่อน

                    เมื่อได้สนทนาซักถามจนเข้าใจรูปแบบการเรียนและความเป็นอยู่ชัดเจนแล้ว ท่านก็อนุญาตให้ลูกทำตามความใฝ่ฝัน น้องคนนั้นจึงได้เดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศไต้หวัน จากนั้นก็ไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ 6 เดือน จากนั้นก็ไปเรียนต่อที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

20230-4.jpg

cr : www.ibsone.com

                      ตอนนี้ก็จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพุทธศาสตร์ศึกษาแล้ว ทั้งยังได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งตลอดการเรียนปริญญาเอกอีกด้วย เมื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ก็ได้ช่วยประสานงานทำให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยปักกิ่งกับวัดพระธรรมกาย ในการแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาจีน ทำให้คนจีนกว่า 1,300 ล้านคนมีโอกาสเข้าถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

                     จากจุดเล็ก ๆ จุดเดียว คือเหตุบังเอิญที่อาตมภาพเดินผ่านไปทางชมรมพุทธฯ แล้วได้เอ่ยปากชวนแค่คำสองคำ แล้วน้องท่านนั้นเกิดความสนใจ มาถึงวันนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา เพราะศึกษาทางด้านนี้ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก และต่อไปภายหน้าก็คงจะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาได้อีกมาก

 

                      การทำหน้าที่ชักชวนคนให้เข้ามาสู่เส้นทางธรรมจึงมีความสำคัญมาก เช่นถ้าเราได้ชวนใครมาบวชเป็นพระภิกษุแล้วท่านเกิดศรัทธาบวชอยู่ต่อเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวโลก ก็ย่อมนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติใจอย่างยิ่ง

20230-5.jpg

                  และถ้าหากพระภิกษุรูปที่เราชวนท่านมาบวชนั้น มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำพระพุทธศาสนาไปปักหลักยังประเทศใดประเทศหนึ่งในโลกนี้เหมือนพระโสณะและพระอุตตระ ก็จะทำให้เพื่อนร่วมโลกของเราได้รับประโยชน์สุขจากธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่นที่เราเคยได้รับมา

                  ดังนั้น พวกเราทุกคนจึงสามารถเด็ดดอกไม้ที่ส่งผลสะเทือนถึงดวงดาวได้ ขอแต่เพียงให้การกระทำและคำพูดของเราออกมาจากใจที่ผ่องแผ้ว ใจที่ปรารถนาดี เพราะสิ่งนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้ทั้งชีวิต เปลี่ยนทั้งชาตินี้ และชาติต่อ ๆ ไปอีกนับไม่ถ้วน

เจริญพร

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.033909630775452 Mins