พิธีภาคบ่าย ในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2563

พิธีภาคบ่าย ในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน

 

วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

- พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบผ่านเปรียญธรรม ๙ ประโยค ปีที่ ๓๓

และพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาบาลีดีเด่น ปีที่ ๑๗

- พิธีถวายมหาสังฆทาน ๑,๐๐๐ วัดทั่วประเทศ ปีที่ ๒๑

- พิธีถวายไทยธรรม ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนใต้ปีที่ ๑๖ ครั้งที่ ๑๕๒

- พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑๑๗

- พิธีถวายปัจจัยเพื่องานพระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย

031-%282%29.jpg044-%282%29.jpg045-%282%29.jpg084-%282%29.jpg097-%282%29.jpg098-%282%29.jpg099-%282%29.jpg104-%282%29.jpg114%282%29.jpg128-%282%29.jpg134-%282%29.jpg135-%282%29.jpg150-%282%29.jpg152-%282%29.jpg164-%282%29.jpg168-%282%29.jpg170-%282%29.jpg172-%282%29.jpg174-%282%29.jpg176-%282%29.jpg177-%282%29.jpg178-%282%29.jpg180-%282%29.jpg181-%282%29.jpg182-%282%29.jpg183-%282%29.jpg186-%282%29.jpg190-%282%29.jpg191-%282%29.jpg192-%282%29.jpg194-%282%29.jpg195-%282%29.jpg196-%282%29.jpg197-%282%29.jpg198-%282%29.jpg199-%282%29.jpg200-%282%29.jpg201-%282%29.jpg202-%282%29.jpg203-%282%29.jpg204-%282%29.jpg205-%282%29.jpg206-%282%29.jpg

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.022620383898417 Mins