เคล็ด (ไม่) ลับ กับการบริหาร คน ไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าสัจธรรมนี้

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2547

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

 

...... การแสวงหาตัวช่วยจัดการเพื่อความเป็นสุขและเป็นไปได้ดีเกี่ยวกัน “งาน” และ “คนทำงาน” กลายเป็นหัวใจหนึ่งในทุกที่พึ่งประสงค์ หากคุณลองวางตัวเองไว้ในตำแหน่งผู้บริหารดูบ้าง หรือสมมติว่าเป็นพนักงานซะเอง เพื่อจะตามเข้าไปพร้อม ๆ กับเนื้อหาภายในเล่ม คุณอาจจะพบคำตอบใหม่ ๆ และนำมาใช้ อะไรจะเกิดขึ้นกับการลงทุนศึกษาอย่าง ปอกเปลือกภาพที่ลวงตาบิดบังสัจธรรม เพื่อหันมามองโลกด้วยความเป็นจริง ในครั้งนี้ จะมีอะไรบ้างมาช่วยให้คุณสามารถบริหาร จัดการกับคน ให้ได้ผลอย่างที่คุณต้องการ

.....พบกับวิธีการเอา ชนะอุปสรรคที่ขวางกั้นการทำงานเป็นทีม ได้คำตอบที่ว่า ทำไมการสื่อสารกันมากเกินไปจะส่งผลเสียอย่างมหันต์ได้พอ ๆ กันกันการสื่อสารที่น้อยเกินไป ได้วิธีการที่จะพัฒนาการว่างจ้างพนักงานใหม่ และการประเมินผลงาน การดูแลขวัญกำลังใจของพนักงานที่ยังเหลืออยู่ คือผู้รอดพ้นจากการโดน “ปลด” อีกทั้งการ “เพิ่มเสน่ห์” ในการเป็นผู้นำ ที่น่าพึงใจ

.....เคล็ด (ไม่) ลับ กับการว่าจ้าง การกระตุ้นขวัญและกำลังใจ และการประเมินผลงานพนักงาน การสร้างทีมเวิร์ค การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการสื่อสาร การรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งและการปลดพนักงาน และการเป็นผู้นำ ถึงพฤติกรรมมนุษย์ รวมเนื้อหาจากหลักฐานอ้างอิงที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้คุณได้หลักการที่ชัดเจน และง่ายต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่คุณจะมีตำแหน่งใด บทบาทใด และอยู่ในองค์กรประเภทใดก็ตาม ด้วยคู่มือและกระจกเล่มนี้ ที่เที่ยงตรงสำหรับผู้บริหารและพนักงานไว้ใช้ประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตน โดยเฉพาะผู้นำที่ยังไม่เข้าใจว่า “ตำแหน่ง” ก็มีแล้ว “ประสบการณ์” ก็มีแล้ว “อำนาจเด็ดขาด” ก็มี แต่ยังขาดอะไรไปในการเป็นผู้นำที่ดี

.....สัจธรรมทั้ง ๖๓ หัวข้อในหนังสือเล่มนี้ แต่ละเรื่องมีบทสรุปในตัวอยู่แล้ว แต่ละบทจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับบทอื่น ๆ คือเลือกอ่านบทไหนก่อนก็ได้ตามต้องการ แบ่งแยกออกเป็น ๑๐ ภาค คือ เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร เกี่ยวกับแรงจูงใจ ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การสร้างทีมงาน การรับมือข้อขัดแย้ง การจัดรูปงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การรับมือความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการบริหาร (ค-น)

.....ผู้เรียบเรียงทิ้งท้ายไว้ด้วยพุทธปรัชญาว่า ในการชนะใจผู้อื่นได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรต้องชนะใจตนเองให้ได้ก่อน หันกลับมาดูตนเอง อ่านใจตนเอง ประเมินและแก้ไขที่ตนก่อนจะคิดไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ใด คือสุดยอดคัมภีร์ที่สำคัญที่สุดในการบริหารตน และคน(อื่น)

.....ติดตามไปจากร้านจำหน่ายหนังสือชั้นนำทั่วไปขณะนี้ค่ะ

สุพัฒนะ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011467138926188 Mins