" คำวัด ๕ " โดย พระธรรมกิตติวงศ์ ( ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ,ราชบัณฑิต )

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2546


.....คำวัด เป็นพจนาตถ์เพื่อการเรียนรู้พุทธศาสน์เบื้องต้น เล่มที่ ๕ แล้ว ที่มีเนื้อหาของ คำที่ใช้พูด ใช้เขียนกันเป็นปกติอยู่ในวัด คือในแวดวงของพระสงฆ์และที่เรียกว่าคนวัดในพระพุทธศาสนา และจากคำศัพท์และความหมายที่นำมานี้ ส่วนหนึ่งคัดมาจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ โดยเลือกคัดมาเฉพาะคำที่น่าจะใช้พูดหรือเขียนกันในแวดวงที่พบบ่อย โดยที่ผู้ใช้เองหรือผู้ที่ได้อ่านได้ยินได้ฟัง บางคำอาจยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริง หรือเพียงแค่คิดว่าพอจะเข้าใจก็เป็นได้ อันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพระศาสนาได้ประการหนึ่ง นอกจากนี้ด้วยความรู้ที่ยังไม่กระจ่างชัด อาจส่งผลผิดพลาดในการนำมาใช้ด้วย จึงเป็นสิ่งที่ควรต้องทำความเข้าใจก่อน เท่ากับได้ความถูกต้องก่อนนำออกใช้จริง

.....คำวัด ๕ นี้ พระเดชพระคุณท่าน ประสงค์ให้ผู้อ่านหรือผู้ได้ยิน แล้วเกิดความเข้าใจได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลามาคิด หรือไม่ต้องค้นหาว่า คำนั้น ๆ หมายถึงอะไร อย่างไร อีกประการหนึ่ง เพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาและยังไม่คุ้นเคยกับคำเหล่านี้ ได้สัมผัสไว้เป็นเบื้องต้นกันก่อน เพื่อเป็นสื่อให้ได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในระดับพื้นฐานด้วยอีกส่วนหนึ่งค่ะ โดยมุ่งอธิบายความหมายของแต่ละคำแบบย่อ ๆ มีคำที่ยกมาถึงเกือบ ๒๐๐ คำ เรียงตามลำดับตัวอักษร ให้สะดวกในการเปิดค้นหา เพียงให้พอเข้าใจ และมิได้มุ่งให้เป็นวิชาการลึกซึ้งจนเกินไป

.....คำบางคำอาจไม่ค่อยคุ้นเคย เพราะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ แต่บางคำก็นำมาใช้กันโดยทั่ว ๆ ไป ไม่จำกัดเฉพาะในวัด คนวัดเท่านั้น เช่น คำว่า "สวัสดี" ที่ใช้เป็นคำทักทายเมื่อพบหรือจากกัน เป็นคำกลาง ๆ สั้นและง่าย ทั้งยังถือว่าเป็นคำสากลนิยมสำหรับคนไทย จัดเป็นมารยาทอีกด้วย อันมีความหมายถึง ความดี, ความงาม, ความเจริญรุ่งเรือง,ความปลอดภัย เพียงคำเดียวกินความหมายที่ดีมากประการด้วยกัน จะพบว่ามีการนำคำวัดมาใช้กันอยู่ไม่น้อย โดยไม่ทราบมาก่อน

.....หรือบางครั้งนำคำวัดมา แต่ที่ใช้กลับตรงกันข้ามกับความหมายเดิม ไม่ตรงวัตถุประสงค์จริงไปแล้ว เช่น คำว่า สันดาน , สีกา, สาธุ กลายเป็นมีที่ใช้ไปต่าง ๆ
คำวัด หนังสือดีนี้ ท่านมุ่งให้ความรู้ที่ถูกต้อง ทั้งคำแปล ตลอดจนยกตัวอย่างการใช้ให้เห็นด้วย แบบสั้น ๆ ง่าย ๆ ให้เข้าใจได้ดีทันที และยิ่งให้อยากรู้มากขึ้น ต้องบอกว่า ที่ยังไม่รู้ก็ทำให้ได้รู้ อย่าได้นำไปใช้แล้ว ใช้ไม่ถูก เสียคำ พลาดความหมายค่ะ
เรื่องของภาษา การใช้นั้นจัดว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะจะบอกถึงทั้งที่ดี หรือในทางตรงกันข้ามอยู่ไม่น้อย ที่ไม่ควรมองข้ามกัน จึงน่าที่จะรู้กันจริง ใช้ได้ถูก แบบนี้ ดีครบวงจรค่ะ

.....สนใจติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๘๗๒-๙๘๙๘. ค่ะสุ. พูนพิพัฒน์.

 Total Execution Time: 0.0087330341339111 Mins