"ทำอย่างไร ให้ทุกคนรัก" โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

วันที่ 07 เมย. พ.ศ.2546


.....สวัสดีค่ะ สภาพอากาศในช่วงนี้ฤดูกาลค่อนข้างจะปน ๆ กัน มีทั้งร้อนทั้งฝน ก็พอจะทนกันไปได้ นักเรียน นักศึกษา ก็เข้าช่วง Summer ชาวไทยเชื้อสายจีนก็หาโอกาสไปเชงเม้ง กราบไหว้บรรพบุรุษผู้มีพระคุณ เป็นที่รัก และยังได้พบปะกันในเครือญาติอีกทางหนึ่ง
คัมภีรภาพ ช่วงนี้ ก็มีเทปพระธรรมเทศนา ถึง ๔ เรื่องดี ๆ มาฝากทุก ๆ ท่านด้วยละค่ะ คือ "ทำอย่างไร ให้ทุกคนรัก" ด้วยวิธีง่าย ๆ จับหลักเพียง ๔ ประการ ในหมวดธรรมทางพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับสังควัตถุ ๔ อันได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา ที่แนะนำวิธีการคิด และปฏิบัติที่ง่าย ๆ ให้เข้าใจ นำไปใช้ได้ และได้ผลอย่างแน่นอน แทบไม่น่าเชื่อว่า จะเป็นการลงทุนที่ไม่มากเลย ที่ทำแล้ว เป็นที่รักได้ไม่ยาก และยั่งยืนกว่าด้วย เป็นการลงทุน ที่ได้แต่กำไรทางเดียวค่ะ

....."ประโยชน์ของความเคารพ" อะไรคือความเคารพ ใช้หลักเกณฑ์อย่างไรมาพิจารณา
ดูถูก- ดูผิด กับ ดูถูก- ดูแพง (ด้วยคุณค่า คุณความดี) ที่ฟังดูคุ้น ๆ แต่อาจเคยมองผ่าน พอมารับฟังการขยายความที่กระจ่างแล้ว สรุปในประโยชน์ที่ได้จากการกระทำ ก็คุ้มค่าเกินคาดหมายทีเดียวค่ะ

....."ทดแทนพระคุณบิดา-มารดา อย่างถูกวิธี" จะพบว่ายังมีสิ่งที่บุตรต้องมองให้ละเอียดลงไปอีกบางประการ ที่จะให้ทั้งประโยชน์ท่านทั้งในชาตินี้ ยังต่อเป็นกำไร หรือเสบียงต่อไปให้ตนและท่านผู้มีพระคุณนั้น อย่างข้ามชาติ ด้วยเหตุในปัจจุบันที่เห็นว่าดีจริงและทำด้วยค่ะ

....."สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับสมาธิ ม้วนที่ ๑ และ ๒" ความจริง "สมาธิ" คือส่วนสำคัญของทุกชีวิตที่มีอยู่แล้ว โดยไม่รู้ตัวในชีวิตประจำวัน เพราะหากไม่มีทั้งในการงาน การศึกษา การดำเนินชีวิต คงยากจะได้ผลสำเร็จ ในเรื่องราวต่าง ๆ นั้น มิใช่เพียงความเข้าใจที่ว่า สมาธิ เป็นเรื่องเฉพาะนักบวชต่าง ๆ เพียงเท่านั้นแล้ว

.....พระมหาสมชาย ท่านมีผลงานทั้งด้านการเทศน์สอน งานเขียน ทั้งร่วมสมัย ร่วมเหตุการณ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จนเป็นที่รู้จักกัน และพระธรรมเทศนา ทั้ง ๔ เรื่องที่กำลังแนะนำนี้ ท่านได้เลือกหยิบยกประเด็นหัวข้อที่กระชับ เหมือนพูดคุยแนะนำ ช่วยทำความเข้าใจให้เกิดมี ฟังจนจบแล้ว ยังเกิดกำลังใจควรลงมือปฏิบัติให้ได้ด้วย เนื้อหาที่เลือกคัดกรองอย่างชัดเจน ให้เราไม่ต้องไปเสียเวลาค้นหา และใคร ๆ ก็รับฟังได้ ทุกเพศ ทุกวัย เพราะไม่ยากเกินที่จะทำความเข้าใจค่ะ

.....ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒-๕๒๔-๐๒๕๗ ต่อ ๑๗๘๐-๖


สุ. พูนพิพัฒน์.


Total Execution Time: 0.0011691689491272 Mins