" เสียงกระซิบจาก กุสินารา " โดย นิตยา จรุงจิตต์

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2546

.....คำกล่าวที่ว่า "ชีวิต คือเรื่องราวของการเดินทางไปพร้อม ๆ กับกาลเวลา" โดยจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละบุคคล ความพิเศษยังอยู่ตรงที่ว่า "ใคร ! บ้าง" จะเก็บอะไร ตรงไหนไว้มาเป็นประโยชน์ตน หรือแบ่งปันต่อไปได้บ้าง

.....เรื่องราวของการเดินทาง และสักการะสังเวชนียสถาน ในประเทศเนปาลและอินเดีย ที่ นิตยา จรุงจิตต์ ตักตวงมาฝากกันอย่างเต็มที่ ในฐานะผู้ได้ไปเยือนมาแล้วนั้น "เสียงกระซิบจาก กุสินารา" ที่ผู้เขียนบอกว่า แม้จะเป็นเพียงเสียงแผ่วเบา แต่แน่นหนักด้วยความตั้งใจที่จะบรรจงถ่ายทอดความประทับใจทั้งมวล โดยเปลี่ยนคลื่นเสียงเป็นกระแสอักษร…

.....กับการเดินทางร่วมในครั้งนี้ นอกจากจะได้สัมผัสกับแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ ของปูชนียสถานต่าง ๆ แล้ว ยังได้รับรู้เรื่องราวความเป็นมาในพุทธประวัติ จากวิทยากรพิเศษ ที่ให้ได้มากรวมไปถึงข้อธรรม ที่ละเอียด ลุ่มลึก แต่ก็เข้าใจได้ง่าย ผลที่ได้รับไปตาม ๆ กันก็คือ ความอิ่มเอมใจ ที่ไม่รู้ลืม

.....เริ่มต้นสู่เนปาล ไปยังพุทธสถานอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธองค์ในที่ต่าง ๆ เรื่องของกรุงกบิลพัสดุ์, ลุมพินีแผ่นดินรองบาท, อัญมณีแห่งกุสาวดี, รอยบาทสุดท้ายที่กุสินารา, สายธารแห่งศรัทธา…คงคาสวรรค์, สารนาถ เมืองประกาศพระศาสนา, พุทธคยา แผ่นดินแห่งการตรัสรู้,จากพุทธคยาสู่เนรัญชรา จบลงที่ อำลาชมพูทวีป ที่แนะนำเรื่องราวของสถานที่ ที่เนื่องกับพระพุทธองค์ในสถานที่นั้นว่า เป็นอย่างไร ทั้งยังให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเชื่อ ของผู้ที่อยู่ปัจจุบัน ตลอดจนถึงผู้ที่มาเยือน ให้ได้รู้ ได้ยอมรับ เพราะผู้ที่มาก็มีทั้งชาวพุทธที่ต่างเชื้อชาติกันอยู่ไม่น้อย

.....กล่าวได้ว่า การเยือนแหล่งพุทธสถาน ตอกย้ำความมีจริงให้ปรากฏ ถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และเรื่องราวในพระพุทธศาสนา ที่เนื่องด้วยกับที่นั้น ๆ เชิญชวนให้ได้ไปสัมผัส รับรู้ มีให้พิสูจน์กันได้ เช่นเดียวกับธรรมะต่าง ๆ ที่พระพุทธองค์ ทรงชี้ให้เห็นถึงสัจจะธรรมต่าง ๆ ที่ยังปรากฏอยู่กว่า ๒,๕๐๐ ปีล่วงแล้ว

.....นอกจากเนื้อหาหลัก ๆ แล้ว ยังสิ่งที่น่าสนุกเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็คงไม่พ้น ดินฟ้าอากาศ สถานที่ อาหาร ตลอดจนอุปนิสัยความเป็นไปของเจ้าของบ้าน ในบางที่ได้สัมผัสทั้งสนุกแบบ ไปเมืองแขก ก็ต้องรู้ทันแขกด้วย เผือเหนียว เพื่อความสบายใจ ได้ทางออกกับในเรื่องที่ต้องเจอ ไม่ต้องไปรำคาญเรื่องเล็กน้อยที่ผ่านเข้ามาแล้ว น่าจะเป็นการดีกว่าด้วยล่ะค่ะ

.....ในการย่นย่อระยะทาง ที่เป็นความรู้ ความเพลิดเพลิน มาให้ท่านภายในเล่มนี้แล้ว สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป


สุ. พูนพิพัฒน์.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017682830492655 Mins