เริ่มต้นจากใจ

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2563

เริ่มต้นจากใจ

 

631207_b.jpg

 

                  นี่แหละคือกุญแจดอกแรก ดอกสำคัญที่ จะนำไปสู่ความสำเร็จในทุกอย่างทุกประการ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของความสุขในชีวิต และความสำเร็จในเนื้อแท้ของงาน

 

                 ใจ คือทุกสิ่งทุกอย่าง และทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้น จากใจ เกือบแปดสิบในร้อยคนหรือมีมากกว่านั้น ไม่เข้าใจ อิทธิพล หรือความสำคัญของใจ คิดว่ากลไกของความสำเร็จคือความรู้ความสามารถ การมีเส้นสาย (connection) การมีหน้ามีตา แล้วพากันเอาใจไปวางไว้กับสิ่งทั้งหลาย เหล่านั้น ไม่ได้เอามาไว้กับตัวของตัวเอง ซึ่งเปรียบเสมือน ตัวจักรใหญ่ที่จะพาไต่ขึ้นไปถึงจุดสำคัญนั้น

 

                 และในเมื่อใจมีอิทธิพลมากมายเยี่ยงนั้น สำคัญอย่างไร

 

                 คือ ใจนั้นเปรียบได้เหมือนการวางแผนโดย ครอบคลุมล่วงหน้า เรียกว่า master plan ใจที่คิดอยู่เสมอ ถึงความสำเร็จ ความสุข การทำงานให้ก้าวหน้า มุ่งคิดแต่ จะแก้ไข ทำให้ทุกวันยิ่งก้าวหน้าไม่มีหยุดอยู่กับที่ ฝักใฝ่ อยู่กับงาน และการแสวงหาวิธีทำให้เกิดความสุขความสำเร็จ อยู่เสมอ ไม่มีละเว้น ระวังแม้แต่เวลาเดียว

 

                จดจ่ออยู่กับความคิดแก้ไขในงาน และการพัฒนาตัวเอง ทั้งด้านอารมณ์ ปัญญา ผสมผสานกันไปกับ การแสวงหาความสุขที่พอเอื้อมถึงได้ด้วยตนเอง ความสุข ที่ได้รับพรั่งพร้อมที่ตนเอง ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

 

                นั่นเพราะใจ คือเมล็ดแห่งความสำเร็จ เมื่อมีเมล็ดพันธ์ุ  ขบวนการปลูก การเตรียมดิน หรือ ขบวนการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จก็จะตามมาเองโดยอัตโนมัติ

 

                และคงไม่มีใครคัดค้านว่า คนเรานั้น เพียงใจเป็นสุขแล้วเท่านั้น ทุกอย่างย่อมสดใส หนทางสว่างไสว สิ่งแวดล้อมย่อมศิวิไลซ์ไปด้วยอย่างแน่นอนที่สุด

 

                แล้วจะทำอย่างไร ให้คนในสังคมอีกมากมาย หันมารับรู้ เข้าใจในบทบาทของใจให้ถ่องแท้ เด่นชัด และ จะทำอย่างไรให้คนที่รู้อยู่แล้วว่าใจสำคัญ มีวิธี มีกุศโลบาย ทำใจที่มีอิทธิพลนั้น เต็มไปด้วยความสดใส และพละกำลัง

 

               เพื่ออะไร เพื่อทุกคนจะได้ก้าวไปถึงความสำเร็จ สุดยอดแห่งความปรารถนา อย่างเต็มไปด้วยความสุข ความเบิกบานทั้งตนเอง และคนเป็นที่รัก

 

              หยุดใจสักนิด ชลอความทะยานอยากลงสักครู่

 

              พิจารณาดูเถอะ จะเห็นว่าความอยาก ความต้องการนั้นเป็นกระแสความรุ่มร้อน ไม่ว่าความอยาก หรือความปรารถนาอย่างรุนแรงนั้นจะเป็นไปได้ในทิศทางใด เพราะความอยากที่มากเกินไปทำให้ใจที่สบายๆ เป็นธรรมชาติ ของเราเสียสมดุล ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว การเสีย สมดุลของสสาร หรือของสิ่งใดๆ ย่อมทำให้สสารนั้น หรือสิ่งนั้นพร่องความสมบูรณ์ลง

 

             แต่ดูเป็นการยากเกินไป ที่จะบอกให้คนทุกคนลด ความอยาก ลดแรงปรารถนาลงได้ ในเมื่อสังคมทุกวันสอน ให้เราต้องสู้ แข่งขัน ซ้ำใจยังเป็นเรื่องสำคัญของความสำเร็จอีก ถ้าหากจะชลอใจให้เพลาลง โอกาสจะชนะมิถอย หรือ

 

             ก็แล้วร่างกายของเรายังต้องพักผ่อน จมมีกฎหมายแรงงานออกมาทั่วโลกให้ทุกคนต้องมีวันหยุดในหนึ่งสัปดาห์ ต้องมีวันลาในรอบหนึ่งปีที่เรียกว่าพักร้อน หรือ vacation ใจก็เช่นกัน ต้องมีการพักบ้าง เพราะใจนั้น จริงๆ

 

          แล้ว ทำงานหนักกว่าร่างกายเป็นเท่าทวีคูณ ไม่มีการพักผ่อน ไม่มีการอาบน้ำชำระล้าง

 

          แม้กระทั่งเวลานอนก็ยังฝันในเรื่องราวที่กำลัง เป็นห่วงสับสน ฝันในเรื่องราวที่กำลัง เป็นห่วงสับสน ฝันในเรื่องของความคำกังวลที่ฝังตัวมานานช้า ฝันในเรื่องราวที่เป็นความปรารถนาเข้าลึกอยู่ในหัวใจ

 

         ทำอย่างไร จึงจะให้ใจได้พักผ่อนอย่างแท้จริง เพื่อคืนพลังมหาศาลที่ถูกกลบซ่อนไว้ภายใต้ความสับสน วุ่นวายให้ทอประกายขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

 

         ยากง่ายอย่างไร ไม่น่าที่จะย่อท้อ ในเมื่อดูเหมือน ว่าจะเป็นสิ่งเดียวเท่านั้น ที่จะพาไปสู่จุดหมายปลายทางได้ เป็นกุญแจดอกสำคัญ ดอกเดียวนั้นจริงๆ

 

กุญแจใจ

เกษมสุข ภมรสถิตย์

 

 Total Execution Time: 0.001628315448761 Mins