เข้าใจในเรื่องของเวลา

วันที่ 11 ธค. พ.ศ.2563

เข้าใจในเรื่องของเวลา

 

6312411_b.jpg

 

             ไม่มีทั้งธุรกิจที่สามารถคนไหนไม่มีตารางเวลา การทำงาน โดยเฉพาะผู้ที่ประสบความสำเร็จในการงาน ควบคู่ไปกับผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต บุคคลเหล่านั้น ย่อมรู้ดีและแยกแยะได้ในเรื่องของงาน เรื่องของครอบครัว และเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจ การให้เวลากับคนที่รัก รู้และตระหนักว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คืออะไร ว่าย่อมจะ ต้องควบคู่กันไปทั้งเรื่องของใจ อารมณ์ และการงาน

 

              รู้และเข้าใจเลยต่อไปอีกด้วยว่า ความสำเร็จย่อม หมายถึงความสุข ความสมบูรณ์ในชีวิตของคนที่อยู่ใกล้ หมายถึงบุคคลในครอบครัวเป็นสำคัญ ทั้งที่เป็นส่วนของ ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์อีกเช่นกัน

 

              นักการทำงานที่ฉลาดจะไม่ยอมปล่อยให้การงาน หรือธุรกิจใดๆ เข้ามาบั่นทอนชีวิตครอบครัว เพราะดู จะเป็นเรื่องที่น่าอับอายหากเกิดปัญหาทางอารมณ์ ทางการ ศึกษา ความไม่ซื่อสัตย์ หรือการทุจริตใดๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมเลยไปถึงอาการทางจิตที่เกิดจาก ความไม่สมบูรณ์ใดๆ ย่อมหมายถึงผู้นำ หรือผู้มีอิทธิพลในครอบครัวเป็นผู้ก่อให้เกิด

 

             และอย่าโทษคนอื่น ให้รีบมองดูตัวเองก่อน เป็นหลักสำคัญ

 

            ถ้าหากทำได้สมบูรณ์อย่างนี้ โดยที่ตัวเองเป็น สุขสดใสด้วย จะไม่เป็นแต่เพียงผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิต ในการทำงานอย่างเดียวเท่านั้น หากถือได้ว่า เป็นนักปราชญ์ผู้หนึ่งได้ เพราะนักปราชญ์เท่านั้น ที่จะมีปัญญากว้างไกล ลึกซึ้ง ยังมีความสุข ความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวเอง และผู้อื่น โดยเฉพาะคนในครอบครัวและสังคมใกล้ตัว

 

            เพราะไม่ว่าจะทำงานหนักเพียงไหน จะเก่งกาจ เพียงใด สิ่งเดียวเท่านั้นที่มนุษย์ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ นั่นคือความต้องการความสุข ความพึงพอใจที่ซ่อนอยู่ในจิตใจ ตั้งแต่ตื้นสุดเป็นลำดับลงไปจนถึงก้นบึ้งของหัวใจ

 

             ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ไม่ต้องการความสุข ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ นักธุรกิจหรือมีแต่พระ นักบวช หรือ  อุบาสก อุบาสิกา สิ่งที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกันอย่าง ขะมักเขม้นอยู่ทุกวันนี้ ก็เพื่อสิ่งที่เรียกว่าสุขนี่เท่านั้น

 

             เพียงแต่เปลี่ยนรูปร่างออกไปตามความเหมาะสม ของสภาวะแวดล้อม เช่น ตึกราบ้านช่อง รถ เครื่องประดับ ยศศักดิ์ และเงิน หรือความสุขในเชิงปัญญา แล้วแต่ว่าจะให้สิ่งใดเป็นตัวหลัก และสิ่งใดเป็นตัวรอง

 

            เมื่อมาถึงตรงนี้ ผู้ที่จะแยกแยะ แบ่งเวลา ทำตัวของตัวเองให้เป็นแหล่งของความสดใส เพื่อจะได้ เป็นแหล่งของความสำเร็จด้วยวิธีการ และหลักการต่างๆ ต่อไปก็ต้องเป็นผู้ที่รู้จักวิธีการรักษา ดูแลเอาใจใส่ ใจของตน ให้ผ่องใส รู้จักวิธีเอาขยะออกจากใจ นั่นหมายถึงวิธีหยุด วิธีตัดอดีตออกไป และวิธีแก้ไข ที่ดังกล่าวแล้วเบื้องต้น ซึ่งจะต้องอาศัยพลังใจที่สดใสมากๆ

 

           จึงจำเป็นต้องย้อนกลับมาสู่สิ่งที่กล่าวไว้เบื้องต้น ที่เป็นบรรทัดฐานสำคัญ

 

           คือการทำให้ใจทองประกายสดใสได้อีกครั้ง ด้วยการพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยการท่องเที่ยวไปอย่างสบายๆ และด้วยการทำใจให้ผ่องใสด้วยวิธีหลากหลาย มีข้อแม้ เพียงแต่ในอยู่บนฐานของความสบาย ไม่เป็นที่รบกวน สุขภาพกาย สุขภาพใจของใครทั้งสิ้นแม้แต่ตัวเอง

 

           ดังที่กล่าวมา แล้วในบทต้น ว่าใจเท่านั้น คือที่มา ของทุกสิ่งทุกอย่าง

 

           และใจที่ผ่องใสของผู้ทรงความรู้ ผู้มีประสบการณ์ ย่อมหมายความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีเป็นการสรรค์สร้างความดี

 

 

กุญแจใจ

เกษมสุข ภมรสถิตย์

 Total Execution Time: 0.00099363327026367 Mins