พิธีจุดประทีปออนไลน์ บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) โดยน้อมรำลึกถึง อนุสรณ์สถานลำดับที่ 6 วัดปากน้ำภาษีเจริญ สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชาธรรมกาย ผ่านระบบ Zoom วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 29 มค. พ.ศ.2564

ร่วมอนุโมทนาบุญ กิจวัตรพระธรรมยาตราบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

ในโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 9 (ออนไลน์)

 

พิธีจุดประทีปออนไลน์ บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)

โดยน้อมรำลึกถึง อนุสรณ์สถานลำดับที่ 6 วัดปากน้ำภาษีเจริญ สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชาธรรมกาย

ผ่านระบบ Zoom วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

021%20%283%29.jpg022%20%281%29.jpg023%20%281%29.jpg024%20%281%29.jpg025%20%281%29.jpg027%20%281%29.jpg028%20%281%29.jpg029%20%281%29.jpg030%20%281%29.jpg032%20%281%29.jpg033%20%281%29.jpg034%20%281%29.jpg035%20%281%29.jpg036%20%281%29.jpg038%20%281%29.jpg039%20%281%29.jpg040%20%281%29.jpg041%20%281%29.jpg042%20%281%29.jpg043%20%281%29.jpg044%20%281%29.jpg045%20%281%29.jpg046%20%281%29.jpg050%20%281%29.jpg052%20%281%29.jpg055%20%281%29.jpg056%20%281%29.jpg060%20%281%29.jpg061%20%281%29.jpg062%20%281%29.jpg063%20%281%29.jpg064%20%281%29.jpg067%20%281%29.jpg070%20%281%29.jpg072%20%281%29.jpg073%20%281%29.jpg074%20%281%29.jpg076%20%281%29.jpg078%20%281%29.jpg079%20%281%29.jpg080%20%281%29.jpg081%20%281%29.jpg082%20%281%29.jpg083%20%281%29.jpg086%20%281%29%20copy.jpg086%20%281%29.jpg088%20%281%29.jpg089%20%281%29.jpg090%20%281%29.jpg091%20%281%29.jpg092%20%281%29.jpg095%20%281%29.jpg097%20%281%29.jpg099%20%281%29.jpg100%20%281%29.jpg102%20%281%29.jpg103%20%281%29.jpg104%20%281%29.jpg106%20%281%29.jpg107%20%281%29.jpg111%20%281%29.jpg112%20%281%29.jpg113%20%281%29.jpg114%20%281%29.jpg115%20%281%29.jpg118%20%281%29.jpg119%20%281%29.jpg120%20%281%29.jpg121%20%281%29.jpg122%20%281%29.jpg123%20%281%29.jpg124%20%281%29.jpg125%20%281%29.jpg126%20%281%29.jpg128%20%281%29.jpg129%20%281%29.jpg130%20%281%29.jpg132%20%281%29.jpg134%20%281%29.jpg137%20%281%29.jpg135%20%281%29.jpg138%20%281%29.jpg139%20%281%29.jpg141%20%281%29.jpg140%20%281%29.jpg143%20%281%29.jpg145%20%281%29.jpg146%20%281%29.jpg142%20%281%29.jpg147%20%281%29.jpg148%20%281%29.jpg150%20%281%29.jpg151%20%281%29.jpg152%20%281%29.jpg154%20%281%29.jpg155%20%281%29.jpg156%20%281%29.jpg157%20%281%29.jpg158%20%281%29%20copy.jpg159%20%281%29.jpg160%20%281%29.jpg161%20%281%29.jpg162%20%281%29.jpg163%20%281%29.jpg165%20%281%29.jpg167%20%281%29.jpg

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017881671587626 Mins