โครงการธรรมยาตรา ปีที่ 9 (ออนไลน์) ด้วยการโปรยดอกไม้ผ่านหน้าจอ zoom ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

วันที่ 29 มค. พ.ศ.2564

ร่วมอนุโมทนาบุญ

กิจวัตรพระธรรมยาตราบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

ในโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 9 (ออนไลน์)

ด้วยการโปรยดอกไม้ผ่านหน้าจอ zoom ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

021%20%283%29.jpg022%20%281%29.jpg023%20%281%29.jpg024%20%281%29.jpg025%20%281%29.jpg026%20%281%29.jpg027%20%281%29.jpg028%20%281%29.jpg029%20%281%29.jpg030%20%281%29.jpg031%20%281%29.jpg032%20%281%29.jpg033%20%281%29.jpg035%20%281%29.jpg036%20%281%29.jpg037%20%281%29.jpg038%20%281%29.jpg039%20%281%29.jpg040%20%281%29.jpg041%20%281%29.jpg042%20%281%29.jpg043%20%281%29.jpg044%20%281%29.jpg045%20%281%29.jpg046%20%281%29.jpg047%20%281%29.jpg048%20%281%29.jpg049%20%281%29.jpg050%20%281%29.jpg051%20%281%29.jpg052%20%281%29.jpg053%20%281%29.jpg058%20%281%29.jpg059%20%281%29.jpg060%20%281%29.jpg061%20%281%29.jpg062%20%281%29.jpg063%20%281%29.jpg064%20%281%29.jpg065%20%281%29.jpg066%20%281%29.jpg067%20%281%29.jpg068%20%281%29.jpg069%20%281%29.jpg070%20%281%29.jpg071%20%281%29.jpg072%20%281%29.jpg073%20%281%29.jpg074%20%281%29.jpg078%20%281%29.jpg079%20%281%29.jpg081%20%281%29.jpg082%20%281%29.jpg083%20%281%29.jpg085%20%281%29.jpg086%20%281%29.jpg088%20%281%29.jpg090%20%281%29.jpg091%20%281%29.jpg093%20%281%29.jpg094%20%281%29.jpg095%20%281%29.jpg098%20%281%29.jpg099%20%281%29.jpg100%20%281%29.jpg101%20%281%29.jpg102%20%281%29.jpg103%20%281%29.jpg104%20%281%29.jpg105%20%281%29.jpg106%20%281%29.jpg108%20%281%29.jpg109%20%281%29.jpg110%20%281%29.jpg111%20%281%29.jpg112%20%281%29.jpg113%20%281%29.jpg114%20%281%29.jpg115%20%281%29.jpg116%20%281%29.jpg118%20%281%29.jpg121%20%281%29.jpg123%20%281%29.jpg125%20%281%29.jpg127%20%281%29.jpg129%20%281%29.jpg130%20%281%29.jpg131%20%281%29.jpg132%20%281%29.jpg133%20%281%29.jpg134%20%281%29.jpg135%20%281%29.jpg138%20%281%29.jpg139%20%281%29.jpg140%20%281%29.jpg142%20%281%29.jpg144%20%281%29.jpg145%20%281%29.jpg147%20%281%29.jpg151%20%281%29.jpg152%20%281%29.jpg154%20%281%29.jpg156%20%281%29.jpg160%20%281%29.jpg161%20%281%29.jpg162%20%281%29.jpg163%20%281%29.jpg164%20%281%29.jpg165%20%281%29.jpg166%20%281%29.jpg167%20%281%29.jpg168%20%281%29.jpg171%20%281%29.jpg172%20%281%29.jpg173%20%281%29.jpg176%20%281%29.jpg179%20%281%29.jpg180%20%281%29.jpg181%20%281%29.jpg183%20%281%29.jpg184%20%281%29.jpg185%20%281%29.jpg186%20%281%29.jpg192%20%281%29.jpg193%20%281%29.jpg

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020982603232066 Mins