ร่วมอนุโมทนาบุญ กิจวัตรพระธรรมยาตราบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ในโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 9 (ออนไลน์) ด้วยการโปรยดอกไม้ผ่านหน้าจอ zoom ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2564

ร่วมอนุโมทนาบุญ

กิจวัตรพระธรรมยาตราบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

ในโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 9 (ออนไลน์) ด้วยการโปรยดอกไม้ผ่านหน้าจอ zoom ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

030%20%281%29%20copy.jpg031%20%281%29%20copy.jpg032%20%281%29%20copy.jpg033%20%281%29%20copy.jpg034%20%281%29%20copy.jpg037%20%281%29%20copy.jpg038%20%281%29%20copy.jpg039%20%281%29%20copy.jpg040%20%281%29%20copy.jpg041%20%281%29%20copy.jpg042%20%281%29%20copy.jpg043%20%281%29%20copy.jpg045%20%281%29%20copy.jpg046%20%281%29%20copy.jpg047%20%281%29%20copy.jpg048%20%281%29%20copy.jpg049%20%281%29%20copy.jpg050%20%281%29%20copy.jpg051%20%281%29%20copy.jpg052%20%281%29%20copy.jpg053%20%281%29%20copy.jpg055%20%281%29%20copy.jpg056%20%281%29%20copy.jpg057%20%281%29%20copy.jpg058%20%281%29%20copy.jpg061%20%281%29%20copy.jpg064%20%281%29%20copy.jpg065%20%281%29%20copy.jpg067%20%281%29%20copy.jpg068%20%281%29%20copy.jpg070%20%281%29%20copy.jpg071%20%281%29%20copy.jpg072%20%281%29%20copy.jpg073%20%281%29%20copy.jpg074%20%281%29%20copy.jpg075%20%281%29%20copy.jpg076%20%281%29%20copy.jpg077%20%281%29%20copy.jpg078%20%281%29%20copy.jpg079%20%281%29%20copy.jpg080%20%281%29%20copy.jpg081%20%281%29%20copy.jpg082%20%281%29%20copy.jpg083%20%281%29%20copy.jpg084%20%281%29%20copy.jpg085%20%281%29%20copy.jpg086%20%281%29%20copy.jpg087%20%281%29%20copy.jpg088%20%281%29%20copy.jpg089%20%281%29%20copy.jpg090%20%281%29%20copy.jpg092%20%281%29%20copy.jpg093%20%281%29%20copy.jpg094%20%281%29%20copy.jpg095%20%281%29%20copy.jpg096%20%281%29%20copy.jpg097%20%281%29%20copy.jpg098%20%281%29%20copy.jpg099%20%281%29%20copy.jpg100%20%281%29%20copy.jpg101%20%281%29%20copy.jpg103%20%281%29%20copy.jpg105%20%281%29%20copy.jpg106%20%281%29%20copy.jpg108%20%281%29%20copy.jpg109%20%281%29%20copy.jpg112%20%281%29%20copy.jpg113%20%281%29%20copy.jpg114%20%281%29%20copy.jpg115%20%281%29%20copy.jpg117%20%281%29%20copy.jpg118%20%281%29%20copy.jpg119%20%281%29%20copy.jpg120%20%281%29%20copy.jpg121%20%281%29%20copy.jpg122%20%281%29%20copy.jpg123%20%281%29%20copy.jpg125%20%281%29%20copy.jpg126%20%281%29%20copy.jpg127%20%281%29%20copy.jpg128%20%281%29%20copy.jpg130%20%281%29%20copy.jpg131%20%281%29%20copy.jpg133%20%281%29%20copy.jpg134%20%281%29%20copy.jpg135%20%281%29%20copy.jpg136%20%281%29%20copy.jpg137%20%281%29%20copy.jpg138%20%281%29%20copy.jpg140%20copy.jpg142%20%281%29%20copy.jpg143%20%281%29%20copy.jpg145%20%281%29%20copy.jpg146%20%281%29%20copy.jpg147%20%281%29%20copy.jpg148%20%281%29%20copy.jpg149%20%281%29%20copy.jpg150%20%281%29%20copy.jpg151%20%281%29%20copy.jpg154%20%281%29%20copy.jpg157%20%281%29%20copy.jpg

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0028220176696777 Mins