อยู่ร่วมกับคนที่ไม่ชอบเรา

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2564

อยู่ร่วมกับคนที่ไม่ชอบเรา

โยมถาม

                  ถ้าต้องอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ชอบเรา ควรทำตัวอย่างไรดีครับ...?

 

20516-1.jpg

พระอาจารย์ตอบ

                  ต้องอดทน มีหลักปฏิบัติ 4 ประการ คือสังคหวัตถุ 4 ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ ได้แก่ “ทาน” ให้แสดงความมีน้ำใจโดยเริ่มจากใจของเรา พยายามทำใจให้รู้สึกไม่เป็นปฏิปักษ์กับใคร ไม่รู้สึกอคติกับเขา เขาไม่ชอบเราเป็นเรื่องของเขา

                  แต่เราทำใจตนเองให้อย่างน้อยกลางๆ เฉยๆ ไม่ผูกโกรธ ไม่เกลียด ทำใจสบายๆ ถ้าทำใจอย่างนี้ได้แล้ว ต่อไปให้เริ่มทำใจรู้สึกดีกับเขานิดๆ มีอะไรก็แบ่งปัน มีน้ำใจกันไปเรื่อยๆ จากใจเราสุดท้ายจะสื่อถึงใจเขา

                “ปิยวาจา” ให้พูดดี โดยสังเกตน้ำเสียงตนเอง อย่าพูดจาแข็งกระด้างใส่เขา สังเกตน้ำเสียงเราให้มีความนุ่มนวล พูดจาให้เกียรติเขา อย่างนี้ไม่เติมเชื้อ แต่จะค่อยๆ ดับไฟ

 

20516-2.jpg

                       “อัตถจริยา” ถ้าเราทำตนเป็นประโยชน์แก่เขา ความรู้สึกไม่ชอบของเขาจะลดลง เช่น คนในครอบครัวเดียวกันที่อาจจะไม่ชอบเรา แต่ถ้าเรามีประโยชน์ ทำงานดีมีฐานะ มีทรัพย์สิน หารายได้จุนเจือครอบครัวได้ หรือเรามีความสามารถทาง IT หรือทางอื่นที่เขาต้องพึ่งพาเราในบางอย่าง ความรู้สึกเกรงใจและความรู้สึกดีจะค่อยๆ เกิดขึ้นมา ดังนั้น เราอย่าทำตนเองเป็นคนไร้ค่า ต้องทำตนเองให้เป็นคนมีค่า

                   “สมานัตตตา” วางตัวเหมาะสมกับฐานะบทบาทอย่างสม่ำเสมอ อ่อนเกินไปก็ไม่ได้ ทำตัวต่ำเกินไปเขาก็ข่ม สูงเกินไปเขาก็หมั่นไส้ ต้องพอดี สุดท้ายความเกรงใจจะเกิด ถ้าปฏิบัติครบทั้ง 4 ข้อนี้ เราจะคลี่คลายปัญหาทั้งหมดได้ แล้วกลายเป็นคนที่เขาทั้งรักและเกรงใจ แม้จะใช้เวลาบ้างก็ตาม อดทนแล้วจะสำเร็จแน่นอน

เจริญพร

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0019247015317281 Mins